Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – woj. podkarpackie

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – woj. podkarpackie

I oś priorytetowa „Edukacja”, działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Konkurs skierowany jest do powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie można otrzymać na instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późń.zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do odpowiednich typów operacji.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania nie został określony. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 83.655.067,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od 15.02.2016 do 26.02.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl

Dotacje Bydgoszcz.