Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy w formie spółki kapitałowej, które pozytywnie zakończyły program inkubacji, w ramach działania 1.1.1 POPW oraz optrzymały pozytywną opinię animatora Platformy startowej.  Miejsce realizacji projektu musi się znajdować na terenie co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

 

Na jakie projekty?

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygtotowanym w ramach działania 1.1.1.

 

Ile?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 65 600 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu udzielona w ramach poddziałania 1.1.2 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 800 000 zł.

 

Termin naboru wniosków:

od 22 czerwca 2016 r. do 21 lipca 2017 r.

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl