Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

I oś priorytetowa, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

 

Ile?

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty15 mln euro. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 500 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od 07.01.2016 do 29.02.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

Dotacje Bydgoszcz.