Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

I oś priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

·         powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;

·         Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

·         Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz

·         Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

 

Ile?

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie dotyczy. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi  192 820 433,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od 21.01.2016 do 08.02.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz.