Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie spełniające kryteria MŚP na terenach słabiej rozwiniętych.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

 

Ile?

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć pułapów równowartości:

• 20 mln Euro – jeżeli projekt obejmuje badani przemysłowe,

• 15 mln Euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,

• 200 tys. Euro –  na prace przedwdrożeniowe - pomoc de minimis - (wartośc brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych),

• 2 mln Euro – na prace przedwdrożeniowe - usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 700 000 000 PLN.

 

 

Termin naboru wniosków:

od 16.08.2018 do 14.12.2018

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl