Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

I oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski o dofinansowanie składać mogą wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone będzie na realizację projektów realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Ile?

Maksymalny wartość dofinansowania wynosi:

·         20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub

·         15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 1 000 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.03.2017 do 30.06.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz