Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

I oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

 

Na jakie projekty?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć:

·         dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy

 – 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych

– 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

·         dla średniego przedsiębiorcy:

– 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz

– 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi: 750 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.09.2016 do 30.12.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz