Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1.1.1  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

I oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć

·         20 mln euro – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe lub

·         15 mln euro – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi  1 000 000 000 PLN, w tym:

a)            indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN;

b)           indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od 01.06.2016 do 30.12.2016

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz.